blank

  

 blank

PENNUN HANKINTA


Mistä saan tietoja pennuista

 

Rotujärjestömme Chow Chow yhdistys ry:n  pentuneuvonnasta tai yhdistyksen nettisivuilta, josta selviää sen hetkinen pentutilanne. Listalle päästäkseen pentujen kasvattajan täytyy olla Chow Chow yhdistys ry:n jäsen. Lisäksi pentujen molemmilla vanhemmilla tulee olla viral-lisesta näyttelyssä vähintään laatuluokan 2. palkinto, sekä lonkkakuvaustulos välillä A - C. Vuoden 1997 alusta alkaen edellytetään myös, että molempien vanhempien kyynärnivelet on kuvattu ennen astutusta. Yhdistyksemme jalostustoimikunta asettaa vielä lisäehtoja niille koirille, joille se antaa jalostus suosituksen.


Koiranäyttelyt ovat varsin hyviä paikkoja pennun hankintaa suunnittelevalle. Niissä näkee useita rodun edustajia ja voi todeta, kuinka paljon rodun sisälläkin ulkomuoto ja luonne vaihtelevat. Keskustelemalla koirien omistajien ja kasvattajien kanssa saa lisätietoa rodusta.

 

Yhdistyksemme jäsenlehti  - SINIKIELI - ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Siinä julkaistaan mm. näyttelyiden ja terveystutkimusten tulokset. Lehden saat liittymällä jäseneksi yhdistykseemme tai ostamalla materiaalitoimikunnaltamme yksittäiskappaleena.

 

Pentueen vanhempiin kannattaa tutustua ensin näyttely- ja terveystutkimustulosten pohjalta. Pentuneuvonnasta saat mm. tietoa siitä, mitä eri tutkimustulokset ja näyttelysaavutukset tarkoittavat. Pennun rekisteröinnin ehtona on molempien vanhempien virallinen lonkka-kuvaustulos väliltä A-D ja vuoden 1997 alusta alkaen myös kyynärnivelkuvaustulos (itse tulos ei vaikuta rekisteröintiin). Osa kasvattajista tutkituttaa lisäksi vapaaehtoisesti koiriensa polvet ja silmät. Vanhempien terveys ei takaa pentujen terveyttä, mutta mahdollisuudet ovat kuitenkin paremmat.

 

Pennun varaus

 

Jos olet varma, että perheeseesi halutaan juuri chow chow, voit lähteä varaamaan omaasi. Saatuasi tietoosi sinua kiinnostavat pentueet, on vuorossa yhteydenotto kasvattajiin, mikäli et ole ollut jo aiemmin heihin yhteydessä. Yleensä sovitaan henkilökohtaisesta tapaamisesta kasvattajan luona, jolloin pennun ostaja saa tutustua pentuihin ja niiden emoon, sekä kasvattajaan perheineen. Onhan teistä tulossa tavallaan "sukulaisia".

 

Myös kasvattajalla on halu tutustua koko perheeseenne ja niihin oloihin, joihin pentuaan on antamassa. Jos kasvattaja tuntuu kyselevän kovin henkilökohtaisia asioita, se johtuu siitä, että hän haluaa varmistaa pennun pääsyn mahdollisimman sopivaan kotiin. Kerro kasvattajalle, millaista pentua haluat ja minkälaisia toiveita sille asetat. Ole rehellinen. Älä esimerkiksi väitä olevasi kiinnostunut näyttelyistä, jos et sitä todella ole. Kasvattajan tuntiessa toiveesi ja pentujensa erilaiset tyypit ja luonteet, hän voi helpottaa valintaa.

 

Tapaamisenne aikana on hyvä selvittää mm. onko kasvattaja Suomen Kennelliitto ry:n ja rotumme Chow Chow yhdistys ry:n jäsen. Näiden järjestöjen jäsenenä hän on sitoutunut niiden asettamiin tavoitteisiin kasvatustyössään. Voit myös pyytää häntä esittämään chowien rekisteritiedot ja terveystutkimustukokset.

 

Kasvattaja näyttää miten pennun turkkia hoidetaan, kynnet leikataan, minkälaiset välineet ovat pennun hoidossa tarpeen jne.

 

Mikäli "oma pentu" löytyy, se varataan. Monet kasvattajat perivät tällöin ns. varausmaksun, joka on noin 10% myyntihinnasta. Tätä varausmaksua ei palauteta, jos ostaja peruu kaupan. Kasvattaja puolestaan sitoutuu ko. maksun vastaanottamalla varaamaan pennun ostajalle. Chow chow pennulle ei ole kiinteää hintaa. Se vaihtelee monestakin syystä, mm. sukutaustoista riippuen. Jalostuksellisesti ja näyttelyissäkin menestyneet (esi)vanhemmat asettavat pennuillekin suuremmat odotusarvot ja hinta on sen mukainen. Jos Sinulle tarjotaan pentua erikoisen edullisesti, on syytä epäillä, että asiassa on jotain hämärää (vanhempien terveys? rekisteritodistus?). Halvin pentu ei tule välttämättä aina pidemmän päälle edulli-simmaksi!

 

Pennun luovutus


Pennun luovutuksen alaikäraja on seitsemän viikkoa, mutta yleensä kuitenkin kasvattajat pitävät ne kahdeksan viikkoiseksi itsellään. Pennun hakuun kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä kauppaan liittyy monta asiaa. Pennun ostajan tulee saada kasvattajalta selvät kirjalliset ohjeet pennun ruokinnasta ja hoidosta. Niitä hänen puolestaan tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti. Jos tulee epäselviä tilanteita, kysy aina pennun kasvattajalta neuvoa. Ei kannata kuunnella lenkillä vastaantulevien koiranomistajien mielipiteitä, sillä niiden kirjo on loputon. Monet kasvattajat tutkituttavat pentueen eläinlääkärillä ennen luovutusta, jolloin ostaja saa todistuksen pennun terveydentilasta. Tämä voi olla tärkeä paperi myöhemmin esimerkiksi todistettaessa vakuutusyhtiölle, että pentu oli terve luovutettaessa.

 

Koirakauppa tehdään aina Suomen Kennelliitto ry:n virallisella lomakkeella, josta yksi osa tulee kasvattajalle ja toinen ostajalle. Kasvattajalla voi olla lisäehtoja, kaikki lisäehdot on  merkintä kauppakirjaan. Näin vältytään mahdollisilta erimielisyyksiltä, joita saattaa syntyä vuosia koiran oston jälkeen. Keskustele jo etukäteen kasvattajan asettamista ehdoista ja lue ne tarkkaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Muista kuitenkin, että ehdot eivät saa olla kohtuuttomia ja toisaalta pennun terveyteen liittyen myös sinulla on oikeus tietää rodun perussairauksista.

 

Rekisteritodistus

 

Rotukoirat rekisteröidään Suomen Kennelliiton pitämään rekisteriin. Siihen pääsemiseksi tulee pentujen vanhempien täyttää tietyt ehdot. Niiden tulee olla itse rekisteröityjä rotukoiria. Lisäksi rotumme kuuluu ns. Pevisaan eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamis- ohjelmaan. Se edellyttää, että molempien vanhempien lonkkakuvaustulos on väliltä A-D ja, että ne on kyynärnivelkuvattuja.  Rekisteritodistus sisältyy pennun kauppahintaan. Se tulee usein kasvat-tajalle vasta pennun myynnin jälkeen ja hänen tulee toimittaa se viipymättä uudelle pennun omistajalle.

 

Kasvattaja voi jostain syystä haluta myydä pennun ilman rekisteritodistusta. Näin toimiessaan hän on velvollinen kertomaan syyn siihen pennun ostajalle. Koira, jolla ei ole rekisteritodistusta, ei voi ottaa osaa virallisiin koiranäyttelyihin eikä kilpailuihin, eikä sen jälkeläisiä voi rekisteröidä. Tietysti paperin puute ei vähennä sen arvoa kotikoirana, mutta joka tapauksessa kannattaa huomioida erityisesti pennun vanhempien terveystutkimustulokset - onko niitä tehty.

 

Omistajatodistus

 

Rekisteripapereiden yhteydessä tulee pennun ostajalle omistajatodistus, jonka hän täyttää ja lähettää takaisin Kennelliittoon.  Näin Kennelliitto saa rekisteriinsä pennun uuden omistajan tiedot. Jos tätä ei lähetetä, on Kennelliitossa koiran omistajana kasvattaja.

 

Vakuutus


Jokainen chow chow'n pentu tulisi vakuuttaa. Vakuutus kannattaa ottaa heti pennun hankittuaan. Useimmilla vakuutusyhtiöillä on parin viikon mittainen voimaan-astumisaika. Vakuutuksen hankkii ja maksaa aina koiran omistaja. Vertaile eri vakuutusyhtiön ehtoja.

 

Yhteydenpito kasvattajaan

 

Yleensä kaikki kasvattajat ovat halukkaita pitämään yhteyttä pennun uuden omistajan kanssa kuullakseen kasvattiensa kuulumisia. Olisi toivottavaa, että pennun omistaja tiedottaisi aina silloin tällöin pennun kehityksestä, niin huonosta kuin hyvästäkin. Valokuvakin olisi iloinen yllätys aina silloin tällöin. Pennun omistajan on paljon helpompi pitää yhteyttä yhteen kasvattajaan, kuin tämän kaikkien kasvattiensa omistajiin erikseen, joten ole aktiivinen. Koirasi kanssa ilmenneissä ongelmissa sinua auttaa ja opastaa ensikädessä kasvattaja.

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy