blank

  

 blank

Kennelliitossa hyväksytty PEVISA-ohjelma 1.1.2017 alkaen 

Tiedote jalostustoimikunnalta:
Jalostusyhdistelmiä suunnittelevia muistutetaan huomioimaan rodun vuoden 2017 alusta muuttuneet PEVISA-säännökset.
- Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi.
- Uroksen jälkeläismäärä saa olla korkeintaan 50.

 

Vähimmäisehdot pentueen rekisteröintiin. 

 

 • Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä virallinen lonkka-, kyynärnivelkuvaus- ja silmälausunto. 
 • Koiran on kuvaushetkellä oltava vähintään 12 kk:n ikäinen.
 • Pentujen rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D.
 • Kyynärnivelkuvauslausunnon raja-arvo on 2.
 • Silmälausunto on voimassa 1 vuoden, jos koira lausuntoa annettaessa on alle vuoden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 36kk vanhempi.
 • Uroksella saa olla enintään 50 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

 

 

Jalostussuositus-, pentulista- ja pentuneuvontakriteerit 1.1.2011 alkaen 

 

 • Kasvattajan tulee noudattaa Kennelliiton kasvattajasitoumusta ja hänen on oltava Chow Chow yhdistyksen jäsen. 
 • Yhdistelmän tulee täyttää sellaiset ehdot, että pentue voidaan rekisteröidä SKL:n FI-koirarekisteriin.
 • Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD): jalostukseen pyritään käyttämään viasta vapaita yksilöitä sekä perustelluista syistä C-D lonkkaista yksilöä, edellytyksillä, että koiralla ei ole entropiaa eikä ektropiaa, koiran ristisiteitä ei ole leikattu ja virallinen kyynärlausunto ei ole 1:tä huonompi, näyttelytulos vähintään EH, toisen osapuolen virallinen lonkkalausunto ei saa olla B:tä huonompi. Yhdistelmiä, joissa molempien vanhempien lonkkalausunto on C-D, ei suositella.
 • Kyynärnivelen kasvuhäiriö (ED): Jalostukseen pyritään käyttämään viasta vapaita yksilöitä ja jos tämä ei ole mahdollista, tulisi yhdistelmän vanhempien yhteenlaskettu kyynärkuvaustulos olla korkeintaan 3. Kyynärlausunnon raja-arvo on 2. Kyynärleikattua koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
 • Patella leikattua koiraa ei pidä käyttää jalostukseen.
 • Perinnölliset silmäsairaudet: jalostukseen käytettävillä yksilöillä pitää olla virallinen silmätarkastuslausunto ennen astutusta. Silmälausunto on voimassa 1 vuoden, jos koira lausuntoa annettaessa on alle vuoden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 36kk vanhempi. Mikäli koiralla todetaan progressiivinen retinaaliatrofia (PRA), perinnöllinen harmaakaihi eli katarkta (HC), retinaalidysplasia (RD), vaikea-asteinen persistent pupillary membranes PPM, missä lausunto on iiris-kornea tai iiris-linssi tai 2-6 asteinen persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis (PHTLV), ei koiraa suositella jalostukseen. Muissa silmäsairauksissa yhdistelmän molemmilla vanhemmilla ei saa olla samaa silmäsairauslausuntoa.
 • Sukusiitosprosentti saa olla 5 sukupolven mukaan laskettuna korkeintaan 6,25.
 • Jos koira on saanut näyttelyyn osallistumiskiellon aggressiivisen käyttäytymisen takia, koiraa ei suositella jalostuskäyttöön.
 • Yhdistelmän kummankin vanhemman näyttelytulos on vähintään EH.
 • Uroksella saa olla korkeintaan 60 jälkeläistä.
 • Nartulle suositellaan korkeintaan 4 pentuetta.
 • Nartun pentueiden välin tulee olla vähintään 10 kuukautta.
 • Siitosnartun alaikärajana pidetään 18 kk:n ikää astutushetkellä ja yläikärajana 7 vuoden ikää.

 

BLUP-indeksi

 • Koska BLUP-indeksejä suositellaan tulevassa, päivitetyssä JTO:ssa käytettäväksi apuvälineenä jalostuksen ohjauksessa ja yhdistelmien suunnittelemisessa, tullaan yhdistelmäkohtaiset BLUP-indeksit julkaisemaan CCY:n pentuelistalle ilmoitettujen astutusten ja pentueiden kohdalla. 

 

 

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy