blank

  

 blank

PENTUVÄLITYKSEN SÄÄNNÖT SEKÄ PEVISA-OHJELMA
 
Perusperiaatteena on, että pentueita suunnitellessaan kasvattaja toteuttaa jokaisen yhdistelmän rodun jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti.

   
   
Kennelliitossa hyväksytty PEVISA-ohjelma 1.1.2019 alkaen

 

 • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
 • Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
 • Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
 • Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen terveen koiran kanssa. Kortikaalista kataraktaa tai posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 50 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
 • Ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan ehdot säilyvät ennallaan eli ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2019 - 31.12.2023

 

 

Jalostussuositus-, pentulista- ja pentuneuvontakriteerit 20.7.2017 alkaen 

HUOM!
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista päivitetään lähipäivinä. Nykyiset voimassaolevat Jalostuksen tavoiteohjelman suositukset löytyvät JTO:n sivuilta 70-72


 

 • Kasvattajan tulee noudattaa Kennelliiton kasvattajasitoumusta ja hänen on oltava Chow Chow yhdistyksen jäsen. 
 • Yhdistelmän tulee täyttää sellaiset ehdot, että pentue voidaan rekisteröidä SKL:n FI-koirarekisteriin.
 • Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD): jalostukseen pyritään käyttämään viasta vapaita yksilöitä sekä perustelluista syistä C-D lonkkaista yksilöä, edellytyksillä, että koiralla ei ole entropiaa eikä ektropiaa, koiran ristisiteitä ei ole leikattu ja virallinen kyynärlausunto ei ole 1:tä huonompi, näyttelytulos vähintään EH, toisen osapuolen virallinen lonkkalausunto ei saa olla B:tä huonompi. Yhdistelmiä, joissa molempien vanhempien lonkkalausunto on C-D, ei suositella.
 • Kyynärnivelen kasvuhäiriö (ED): Jalostukseen pyritään käyttämään viasta vapaita yksilöitä ja jos tämä ei ole mahdollista, tulisi yhdistelmän vanhempien yhteenlaskettu kyynärkuvaustulos olla korkeintaan 3. Kyynärlausunnon raja-arvo on 2. Kyynärleikattua koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
 • Patella leikattua koiraa ei pidä käyttää jalostukseen. Kahta ristisideleikattua koiraa ei saa yhdistää.
 • Perinnölliset silmäsairaudet: jalostukseen käytettävillä yksilöillä pitää olla virallinen silmätarkastuslausunto ennen astutusta. Silmälausunto on voimassa 1 vuoden, jos koira lausuntoa annettaessa on alle vuoden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 36kk vanhempi. Mikäli koiralla todetaan progressiivinen retinaaliatrofia (PRA), perinnöllinen harmaakaihi eli katarkta (HC), retinaalidysplasia (RD), vaikea-asteinen persistent pupillary membranes PPM, missä lausunto on iiris-kornea tai iiris-linssi tai 2-6 asteinen persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis (PHTLV), ei koiraa suositella jalostukseen. Muissa silmäsairauksissa yhdistelmän molemmilla vanhemmilla ei saa olla samaa silmäsairauslausuntoa sekä jos yhdistelmän toisella vanhemmista on jokin luomiin liittyvä vika esim. entropia, ektropia tai makroblepharon, tulee toisen vanhemmista olla luomiltaan terve eikä molemmille vanhemmille saa olla tehty luomileikkausta.
 • Sukusiitosprosentti saa olla 5 sukupolven mukaan laskettuna korkeintaan 6,25.
 • Jos koira on saanut näyttelyyn osallistumiskiellon aggressiivisen käyttäytymisen takia, koiraa ei suositella jalostuskäyttöön.
 • Yhdistelmän kummankin vanhemman näyttelytulos on vähintään EH.
 • Uroksella saa olla korkeintaan 50 jälkeläistä.
 • Nartulle suositellaan korkeintaan 4 pentuetta.
 • Nartun pentueiden välin tulee olla vähintään 10 kuukautta.
 • Siitosnartun alaikärajana pidetään 18 kk:n ikää astutushetkellä ja yläikärajana 7 vuoden ikää.

 

BLUP-indeksi

 • Koska BLUP-indeksejä suositellaan tulevassa, päivitetyssä JTO:ssa käytettäväksi apuvälineenä jalostuksen ohjauksessa ja yhdistelmien suunnittelemisessa, tullaan yhdistelmäkohtaiset BLUP-indeksit julkaisemaan CCY:n pentuelistalle ilmoitettujen astutusten ja pentueiden kohdalla. 

 

 

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy