Chow chow yhdistys

CCY ry: sääntömääräinen kevätkokous 2024

KOKOUSKUTSU

CHOW CHOW YHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: Sunnuntai 21.4.2024 klo 13.00
Paikka: etänä Google Meets

Ilmoittautuminen ennakkoon 14.4.2024 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen sihteeri.ccy@gmail.com

Luethan huolellisesti ilmoittautumisohjeet: Ilmoittautuminen on henkilökohtainen,
eli vain 1 henkilö / sähköpostiosoite. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osallistuja
(etu- ja sukunimi) sekä sähköpostiosoite johon osallistumislinkki lähetetään.
Mahdolliset valtakirjat tulee myös toimittaa samaan osoitteeseen 14.4.2024 mennessä.
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ja valtakirjoja ei valitettavasti voida huomioida.

Asialista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 4. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.
 5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 6. Hallituksen esittämän kuluneen vuoden toimintakertomuksen käsitteleminen
 7. Toiminnantarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antaman lausunnon ja hallituksen sen johdosta mahdollisesti antaman selityksen käsitteleminen
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen
 10. Päättäminen niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta
 11. Länsirannikon chowien tilinpäätöksen käsitteleminen
 12. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen
 13. 25.11.2023 pidetyn syyskokouksen pöytäkirjan kohdan 11 korjaus ” Kokouksessa päätettiin, että alaosastot: Länsirannikon chowit, Etelän chowit ja Perämeren chowit lakkautetaan. Alueelliset tapaamiset, treffit ja Facebook sivustot jatkuvat entiseen tapaan.”
  Pitäisi olla ” Kokouksessa päätettiin, että alaosastot: Pirkanmaan chowit, Etelän chowit ja Perämeren chowit lakkautetaan. Alueelliset tapaamiset, treffit ja Facebook sivustot jatkuvat entiseen tapaan”
 14. Käsitellään mitä tehdään alaosastojen jäädytetyille varoille.
 15. Sääntömuutos koskien toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrää
  – Hallitus esittää että sääntömuutos esitystä ei viedä eteenpäin. Muutos maksaisi 110 euroa ja siitä saatava hyöty hyvin pieni.
 16. Hallituksen myöntämien ansiomerkkien jakaminen
 17. Muut esille tulevat asiat
 18. Kokouksen päättäminen


TERVETULOA KOKOUKSEEN!