Tapahtuman tiedot


Aika: Lauantai 6.11.2021 klo. 14.00
Paikka: Suomenniementie 19, 00950 Helsinki. Kokous järjestetään myös Teams-etäkokouksena

Kokoukseen ilmoittautuminen 30.10.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sihteeri.ccy(a)gmail.com

Ilmoita, oletko osallistumassa kokoukseen etänä vai paikan päällä. Etänä linja avautuu 13:30 ja pydämme kokoukseen osallistujia liittymään kokoukseen hyvissä ajoin.

Kokouskutsu ja asialista
-Kokouksen avaaminen
-Kokouksen sääntömääräisyyden ja laillisuuden toteaminen
-Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
-Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
-Kokouksen esityslistan hyväksyminen
-Hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden työ- ja toimintasuunnitelman käsitteleminen ja
hyväksyminen
-Hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvioehdotuksen käsitteleminen
ja hyväksyminen sekä jäsenmaksujen suuruudesta, samoin kuin hallituksen jäsenten ja
toimitsijoiden palkkioiden suuruudesta päättäminen
-Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
-Kahden (2) hallituksen varsinaisen jäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle
-Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valitseminen
-Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen