Menu

Jalostusurokset

Jalostusyhdistelmiä suunnittelevia muistutetaan huomioimaan rodun vuoden 2019 alusta muuttuneet PEVISA-säännökset.

 • • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva  silmätarkastuslausunto.

 • • Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

 • • Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

 • • Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen terveen koiran kanssa. Kortikaalista kataraktaa tai posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

 • • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 50 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

CCY:n hallitus on päättänyt tukea urosten omistajia ja perustaa UROKSIA JALOSTUKSEEN – palstan, jonne jokainen kriteerit täyttävän suomalaisessa rekisterissä olevan uroksen omistaja (CCY:n jäsen) voi ilmoittaa koiransa yhteystietoineen ilmaiseksi.

Palsta julkaistaan Sinikieli-lehdessä kerran vuodessa, vuoden ensimmäisessä lehdessä.

Ohjeet:
Ilmoita koiran rekisterinimi, koiran kuva ja omistajan yhteystiedot. Lähetä tiedot sähköpostilla osoitteeseen webmaster.ccy(a)gmail.com

Kriteerit alk. 1.1.2019:

 • • lonkat A-C
  • kyynäret kuvaustulos, raja-arvo 2
  • näyttelytulos (vähintään EH) tai jalostustarkastus tehty
  • ei vakavaa sairautta
  • jälkeläisiä alle 50
  • silmälausunto, silmätutkimustulos ei saa astutushetkellä olla 24kk vanhempi

HUOM!
Jalostusurospalstalla olevan uroksen omistaja vastaa siitä että silmälausunto on voimassa ja kasvattaja siitä, että yhdistelmän molemmilla osapuolilla on astutushetkellä voimassaolevat PEVISA:n mukaiset tulokset.

Koiran nimeä klikkaamalla avautuu koiran sivu jalostusnetissä, jossa pääset tarkastelemaan tarkemmin kyseisen koiran tietoja.

Yhdistys ei vastaa koirien tällä sivulla olevien tietojen ajantasaisuudesta, tiedot päivitetään palstalle pääsääntöisesti uroksen omistajan ilmoituksesta.

 

Jalostustiedostelut

Täytä Jalostustiedustelu-lomake. Lomake välittyy jalostustoimikunnalle.

 

» Jalostusuroslista