Chow chow yhdistys

Koiran omistajan velvollisuudet

Jokaisella on oikeus pitää koiraa. Koiraa saa myös pitää kaikkialla. Kunnallisissa järjestyssäännöissä on kuitenkin lueteltu paikkoja, joihin koiraa ei saa viedä ja toisaalta alueita, joissa koirat saavat kulkea irti taluttimesta. Koiran pitäminen on periaatteellisesta vapaudestaan huolimatta kuitenkin varsin säädeltyä toimintaa. Koiranomistajalla on vastassaan joukko ohjeita, rajoituksia ja kieltoja. Koiranomistajan velvollisuudet johtuvat erilaisten tarkoitusperien toteuttamisesta, kuten terveydellisistä ja ympäristöseikoista, eläinsuojelusta, riistanhoidollisista näkökohdista johtuen. Erilaisia velvoitteita on asetettu siitä yksinkertaisesta syystä, että yhteiskunnassamme tulee olla tietyt pelisäännöt, joita noudattamalla rauha ja järjestys säilyy ihmisten kesken.

Velvollisuudet yhteiskuntaa kohtaan
Koiranomistajalla on velvollisuus noudattaa yhteiskunnan antamia koiranpitoa koskevia säännöksiä. Niistä on säädetty mm. metsästys- ja eläinsuojelulaeissa: kiinnipitovelvollisuus, koiran pitämisestä toisen alueella, koiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet, eläimen kohtelusta ja pitämisestä kytkettynä, sairaan ja vahingoittuneen eläimen auttamisesta, typistämisestä, ammattimaisesta kenneltoiminnasta, eläinsuojelun organisaatiosta jne. Lisäksi kaupungit ja kunnat antavat omalle alueelleen yleiset järjestyssäännöt, joissa on määräyksiä myös koiran omistajalle. Velvollisuus maksaa koiraveroa vaihtelee kunnittain.

Velvollisuudet omaa chowia kohtaan
Sitoudut 10-15 vuodeksi hoitamaan omaa lemmikkiäsi niin myötä kuin vastamäessä. Sen takia olet tutustunut rotuumme etukäteen ja tunnet sen omaksesi. Olet nähnyt chowin aikuisena ja tiedät sen koon, luonteen ja liikunnan sekä turkinhoidon vaatimukset. Olet valmis hoitamaan ja kohtelemaan pentua rodun vaatimalla tavalla. Olet ottanut selvää rodun sairauksista. Jos ongelmia tulee, olet valmis henkisesti kohtaamaan ne. Tarvittaessa olet valmis panostamaan rahaa kalliisiinkin hoitoihin sekä aikaa ja vaivaa. Jokainen perheenjäsen on innostunut ja halukas auttamaan sinua pennun hoidossa ja tapakasvatuksessa. Itse todella odotat chowin pentua elämääsi. Olet valmis hyväksymään kaiken vastuun ja velvoitteet, joita hyvältä koiran omistajalta vaaditaan. Olet selvillä mitä chowin pitäminen maksaa hankintahinnan lisäksi. Olet valmis antamaan jokapäiväisen laadukkaan ruuan, terveyden- ja sairaudenhoidon, vakuutukset, terveystutkimukset, vahingot jne.


Velvollisuudet chow chow -rotua kohtaan
Chow chow -rodun terveyden seurannan ja edistämisen takia pitäisi jokaiselle rodun yksilölle tehdä viralliset terveystutkimukset sen jälkeen kun chowi on täyttänyt yhden vuoden. Tutkimukset sisältävät lonkka- ja kyynärnivelten röntgenkuvaukset sekä silmä- ja polvitutkimukset. Ilmoitat kasvattajalle ja mielellään myös jalostus toimikunnalle chowisi vakavista sairauksista. Osallistut Chow Chow yhdistys ry:n toimintaan sinulle sopivalla tavalla ja annat siten oman panoksesi rotumme tulevaisuudelle.

Velvollisuudet lähimmäistä ja naapuria kohtaan
Tapakouluta pentu niin, että se osaa käyttäytyä kunnolla kotona ja maailmalla. Silloin se herättää ihastusta missä kuljettekin.