Chow chow yhdistys

Pennun hankinta

Mistä saan tietoja pennuista

Rotujärjestömme Chow Chow yhdistys ry:n  pentuneuvonnasta tai yhdistyksen nettisivuilta, josta selviää sen hetkinen pentutilanne. CCY:n välitettävien pentueiden listalle otetaan kaikki CCY:n jäsenten FI-rekisteröidyt tai FI-rekisteröitäväksi aiotut pentueet ja astutukset.

Koiranäyttelyt ovat varsin hyviä paikkoja pennun hankintaa suunnittelevalle. Niissä näkee useita rodun edustajia ja voi todeta, kuinka paljon rodun sisälläkin ulkomuoto ja luonne vaihtelevat. Keskustelemalla koirien omistajien ja kasvattajien kanssa saa lisätietoa rodusta.

Yhdistyksemme jäsenlehti  SINIKIELI – ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden saat liittymällä jäseneksi yhdistykseemme.

Pentueen vanhempiin kannattaa tutustua ensin terveystutkimustulosten ja mahdollisten näyttelytulosten pohjalta. Pentuneuvonnasta saat mm. tietoa siitä, mitä eri tutkimustulokset tarkoittavat. Pennun rekisteröinnin ehtona on että sen vanhempien sekä yhdistelmän PEVISA ehdot täyttyvät. PEVISA-ohjelman mukaisesti pennun vanhemmilla täytyy olla virallinen lonkkalausunto väliltä A-D, kyynärkuvaustulos väliltä 0-2 sekä voimassa oleva virallinen silmätutkimustulos. Osa kasvattajista tutkituttaa lisäksi vapaaehtoisesti koiriensa polvet. Vanhempien terveys ei takaa pentujen terveyttä, mutta mahdollisuudet ovat kuitenkin paremmat.

Pennun varaus

Jos olet varma, että perheeseesi halutaan juuri chow chow, voit lähteä varaamaan omaasi. Saatuasi tietoosi sinua kiinnostavat pentueet, on vuorossa yhteydenotto kasvattajiin, mikäli et ole ollut jo aiemmin heihin yhteydessä. Yleensä sovitaan henkilökohtaisesta tapaamisesta kasvattajan luona, jolloin pennun ostaja saa tutustua pentuihin ja niiden emoon, sekä kasvattajaan perheineen. Onhan teistä tulossa tavallaan ”sukulaisia”.

Myös kasvattajalla on halu tutustua koko perheeseenne ja niihin oloihin, joihin pentuaan on antamassa. Jos kasvattaja tuntuu kyselevän kovin henkilökohtaisia asioita, se johtuu siitä, että hän haluaa varmistaa pennun pääsyn mahdollisimman sopivaan kotiin. Kerro kasvattajalle, millaista pentua etsit ja minkälaisia toiveita sille asetat. Ole rehellinen. Älä esimerkiksi väitä olevasi kiinnostunut näyttelyistä, jos et sitä ole. Kasvattajan tuntiessa toiveesi ja pentujensa erilaiset tyypit ja luonteet, hän voi helpottaa valintaa.

Tapaamisenne aikana on hyvä selvittää mm. onko kasvattaja Suomen Kennelliiton ja rotumme Chow Chow yhdistys ry:n jäsen. Näiden järjestöjen jäsenenä hän on sitoutunut niiden asettamiin tavoitteisiin kasvatustyössään. Voit myös pyytää häntä esittämään chowien rekisteritiedot ja terveystutkimustukokset.

Kasvattaja näyttää miten pennun turkkia hoidetaan, kynnet leikataan, minkälaiset välineet ovat pennun hoidossa tarpeen jne.

Mikäli ”oma pentu” löytyy, se varataan. Monet kasvattajat perivät tällöin ns. varausmaksun, joka on esimerkiksi noin 10% myyntihinnasta. Tätä varausmaksua ei palauteta, jos ostaja peruu kaupan. Kasvattaja puolestaan sitoutuu ko. maksun vastaanottamalla varaamaan pennun ostajalle. Chow chow pennulle ei ole kiinteää hintaa, jokainen kasvattaja määrittelee omien pentueidensa hinnat.

Pennun luovutus

Pennun luovutuksen alaikäraja on seitsemän viikkoa, mutta yleensä kuitenkin kasvattajat pitävät ne kahdeksan viikkoiseksi itsellään. Pennun hakuun kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä kauppaan liittyy monta asiaa. Pennun ostajan tulee saada kasvattajalta selvät kirjalliset ohjeet pennun ruokinnasta ja hoidosta. Niitä hänen puolestaan tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti. Jos tulee epäselviä tilanteita, kysy aina pennun kasvattajalta neuvoa. Ei kannata kuunnella lenkillä vastaantulevien koiranomistajien mielipiteitä, sillä niiden kirjo on loputon. Kasvattajat tutkituttavat pentueen eläinlääkärillä ennen luovutusta, jolloin ostaja saa todistuksen pennun terveydentilasta. Tämä on olla tärkeä paperi myöhemmin esimerkiksi todistettaessa vakuutusyhtiölle, että pentu oli terve luovutettaessa.

Koirakauppa tehdään aina Kennelliiton virallisella lomakkeella, josta yksi osa tulee kasvattajalle ja toinen ostajalle. Kasvattajalla voi olla lisäehtoja, kaikki lisäehdot on  merkittävä kauppakirjaan. Näin vältytään mahdollisilta erimielisyyksiltä, joita saattaa syntyä vuosia koiran oston jälkeen. Keskustele jo etukäteen kasvattajan asettamista ehdoista ja lue ne tarkkaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Muista kuitenkin, että ehdot eivät saa olla kohtuuttomia. Pennun terveyteen liittyen kasvattajalla on velvollisuus kertoa sinulle rodun perussairauksista.

Rekisteritodistus

Rotukoirat rekisteröidään Suomen Kennelliiton pitämään rekisteriin. Siihen pääsemiseksi tulee pentujen vanhempien täyttää tietyt ehdot. Niiden tulee olla itse rekisteröityjä rotukoiria. Lisäksi rotumme kuuluu PEVISAan eli PErinnöllisten VIkojen ja SAirauksien vastustamis- ohjelmaan. Se edellyttää, että molempien vanhempien lonkkakuvaustulos on väliltä A-D ja kyynärtulos väliltä 1-2 sekä voimassa oleva virallinen silmätutkimus.  D-lonkille ja 2-kyynärtuloksille on lisäksi olemassa lisäehtoja joiden tulee täyttyä. Rekisteritodistus sisältyy pennun kauppahintaan. Se voi tulla kasvattajalle vasta pennun myynnin jälkeen ja hänen tulee toimittaa se viipymättä uudelle pennun omistajalle.

Koirien rekisteröinnistä voi lukea lisää Kennelliiton www-sivuilta
https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/koiran-rekisterointi

Omistajatodistus

Rekisteripapereiden yhteydessä tulee pennun ostajalle omistajatodistus, jonka hän täyttää ja lähettää takaisin Kennelliittoon.  Näin Kennelliitto saa rekisteriinsä pennun uuden omistajan tiedot. Jos tätä ei lähetetä koiran tiedoissa ei ole omistajaa.

Vakuutus

Jokainen chow chow’n pentu tulisi vakuuttaa. Vakuutus kannattaa ottaa heti pennun hankittuaan. Useimmilla vakuutusyhtiöillä on parin viikon mittainen voimaan-astumisaika. Vertaile eri vakuutusyhtiön ehtoja.

Yhteydenpito kasvattajaan

Yleensä kaikki kasvattajat ovat halukkaita pitämään yhteyttä pennun uuden omistajan kanssa kuullakseen kasvattiensa kuulumisia. Olisi toivottavaa, että pennun omistaja tiedottaisi aina silloin tällöin pennun kehityksestä, niin huonosta kuin hyvästäkin. Valokuvakin olisi iloinen yllätys aina silloin tällöin. Pennun omistajan on paljon helpompi pitää yhteyttä yhteen kasvattajaan, kuin tämän kaikkien kasvattiensa omistajiin erikseen, joten ole aktiivinen. Koirasi kanssa ilmenneissä ongelmissa sinua auttaa ja opastaa ensikädessä kasvattaja.


Harkitsetko pennun hankintaa ulkomailta?

Lue tämä kokoamamme vinkkiluettelo.

Teksti: Marianne Lähde 2022