Chow chow yhdistys

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 
Chow Chow yhdistys ry, kotipaikka Hesinki, Y-tunnus 2331823-0

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste Chow Chow yhdistys ry:n jäsenten henkilötietojen käsittelylle on yhdistyksen jäsenyys. Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden ylläpitämiseksi, yhdistyksen tiedottamisessa sekä yhdistyksen jäsenlehden lähettämiseksi rekisteriin merkityille jäsenille.

3. Rekisterin sisältämät henkilötiedot:
Chow Chow yhdistys ry kerää ja käsittelee jäsenistään seuraavia tietoja:

– Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
– Jäsenyyteen liittyvät tiedot kuten jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivämäärä ja jäsenyyden muoto (varsinainen jäsen, perheenjäsen, kunniajäsen).
– Yhdistyksen lehden, tiedotteiden ja kokouskutsujen lähettämiseen liittyviä tietoja.
– Yhdistyksen jäsenten koirien jalostustoimintaan liittyviä tietoja.
– Yhdistyksen jäsenten koirien kilpailutoimintaan liittyviä tietoja.
– Yhdistyksen jäsenten koirien näyttelytoimintaan liittyviä tietoja.
– Yhdistyksen jäsenten koirien terveystietoja.
– Jäsenten itsensä antamia mahdollisia lisätietoja.

4. Tietolähteet
Chow Chow yhdistys ry:n säännönmukaisia tietolähteitä ovat:
– Jäsenten itsensä ilmoittamat tiedot
– Jäsentietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ulkopuolisten tahojen kautta kuten näyttely- ja kisajärjestäjien WWW-sivuilta tai Kennelliiton jalostustietokannan WWW-sivuilta.

Yhdistys kerää jäsenten tiedot pääsääntöisesti jäseniltä itseltään ja tallentaa ne rekisteriin sellaisina kuin jäsen on ne ilmoittanut. Tietoja päivitetään sitä mukaa, kun jäsen ilmoittaa tietojen muutoksista.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Chow Chow yhdistys ry:n jäsenellä on oikeuksia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa:
– oikeus tarkistaa ja oikaista henkilötietoja
– oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
– oikeus pyytää poistamaan henkilötiedot
– oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle epäkohdista
– oikeus kieltää henkilötietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin.

Jäsen voi halutessaan ottaa yhteyttä Chow Chow yhdistykseen sähköpostitse osoitteella chowchowyhdistys(a)gmail.com tietojensa käsittelyä koskien. Huomioitavaa tässä kohdin on, että Chow Chow yhdistys ry ei koskaan luovuta jäsentensä tietoja suoramarkkinointia suorittaville tahoille.

6. Käsittelyn kesto
Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa.

7. Tietojen luovutukset
Yhdityksen jäsenten henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Ulkopuoliseksi tahoksi ei kuitenkaan katsota Chow Chow yhdistys ry:n normaaliin toimintaan liittyviä tahoja, joille luovutetaan sellaisia yhdistyksen jäsenten henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhdistystoiminnan kannalta. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi yhdistyksen jäsenlehden painamisesta ja lähettämisestä vastaava taho ja Suomen Kennelliitto.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Chow Chow yhdistys ry:n jäsenten henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen käyttö automaattiseen päätöksentekoon
Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Tietojen suojauksen periaatteet
Chow Chow yhdistys ry:n jäsenten henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Jäsenrekisteriin on täysi tai rajattu käyttöoikeus tehtävänkuvan perusteella vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joille se on tarpeen yhdistyksen toiminnan puitteissa.
Yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot sijaitsevat sekä sähköisenä että manuaalisena Suomessa yhdistyksen niiden toimihenkilöiden hallussa, jotka tarvitsevat tietoja yhdistyksen toimintaan liittyen.
Toimihenkilön vaihtuessa yhdistyksen manuaaliset ja sähköiset jäsenrekisterin tiedot luovutetaan uudelle toimihenkilölle toimihenkilön tehtäväkuvan mukaisesti ja aiempi toimihenkilö tuhoaa hallussaan olleet jäsenrekisterin sähköiset tiedot.