TERVETULOA CHOW CHOW YHDISTYS RY:N YHDISTETTYYN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEEN.

Aika: 28.11.2020 KLO 13.00. Valtakirjojen tarkistus klo 12.30
Paikka: MetsolaCenter, Hietarannankatu 17, 15230 Lahti

Kokouksessa käsitellään sekä kevät- että syyskokoukselle kuuluvat asiat. Palkitaan vuoden 2019 tulosten perusteella Vuoden Chow chowt sekä jaetaan ansiomerkit.
Kokouksen jälkeen tarjoillaan joulubufeesta suolaista ja makeaa rinnan alle.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaaminen
• kokouksen sääntömääräisyyden ja laillisuuden toteaminen
• kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
• kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
• kokouksen esityslistan hyväksyminen
• hallituksen esittämän kuluneen vuoden toimintakertomuksen käsitteleminen
• toiminnantarkastajien/tilintarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antaman lausunnon ja
hallituksen sen johdosta mahdollisesti antaman selityksen käsitteleminen
• tilinpäätöksen vahvistaminen
• tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille päättäminen
• päättäminen niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta
• hallituksen myöntämien ansiomerkkien jakaminen
• kiertopalkintojen jakaminen
• muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaaminen
• kokouksen sääntömääräisyyden ja laillisuuden toteaminen
• kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
• kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
• kokouksen esityslistan hyväksyminen
• hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden työ ja toimintasuunnitelman käsitteleminen ja
hyväksyminen
• hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden tulo ja menoarvioehdotuksen, käsitteleminen ja
hyväksyminen sekä jäsenmaksujen suuruudesta, samoin kuin hallituksen jäsenten ja
toimitsijoiden palkkioiden suuruudesta päättäminen
• hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valitseminen erovuorossa olevan tilalle
• kahden (2) hallituksen varsinaisen jäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle
• kahden (2) toiminnantarkastajan/tilintarkastajan ja kahden (2)
varatoiminnantarkastajan/varatilintarkastajan valitseminen
• muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen.
Asia, jota jäsen on ehdottanut voidaan ottaa käsiteltäväksi kevätkokouksessa, jos sitä on kirjallisesti
esitetty hallitukselle viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä.

TERVETULOA

Lisätietoja: Chow Chow yhdistys Ry:n sihteeri Patricia Potrykus, s.posti: sihteeri.ccy@gmail.com