Chow chow yhdistys

Pentuvälitys

CCY:n välitettävien pentueiden listalle otetaan kaikki CCY:n jäsenten FI-rekisteröidyt tai FI-rekisteröitäväksi aiotut pentueet ja astutukset.

Pentue / astutusilmoitus

Ilmoita pentue/astutus yllä olevalla pentue/astutusilmoitus-lomakkeella.
Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostilla, muista silloin kirjata kaikki tarvittavat tiedot ilmoitukseen (tiedot löytyvät lomakkeesta).
Tiedustelut sekä pentue/astutusilmoitukset sekä jalostustiedustelut osoitteeseen marja-liisa.roysko(a)pp.inet.fi

Chow Chow yhdistyksen pentuneuvojat:

Marja-Liisa Röyskö
Kirkkolahdentie 13
92100 Raahe
Puh: 044 – 710 6212
e-mail: marja-liisa.roysko(a)outlook.com

HUOM! 6.7.2021 alkaen astutus-, pentue- ja uutta kotia etsivien ilmoitukset ovat jäsenille maksuttomia. Uutta kotia etsivät -palstalle kasvattajajäsenet voivat ilmoittaa myös omia kasvattejaan, vaikka omistaja ei olisi CCY:n jäsen. Kaikki CCY:n jäsenet voivat ilmoittaa omistamiaan koiriaan uutta kotia etsivät -palstalle ilmaiseksi.


Pentuvälityksen säännöt ja PEVISA-ohjelma

Perusperiaatteena on, että pentueita suunnitellessaan kasvattaja toteuttaa jokaisen yhdistelmän rodun jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti.

Kennelliitossa hyväksytty PEVISA-ohjelma 1.1.2019 alkaen

 • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
 • Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
 • Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
 • Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen terveen koiran kanssa. Kortikaalista kataraktaa tai posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 50 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
 • Ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan ehdot säilyvät ennallaan eli ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
 • PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023


Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista
Voimassa 31.8.2019 alkaen

Nämä suositukset muodostavat myös rotujärjestön jalostussuositus-, pentulista- ja pentuneuvontakriteerit ja ne ovat jäsenkasvattajia sitovia.

 • Kasvattajan tulee noudattaa Kennelliiton kasvattajasitoumusta ja hänen on oltava ChowChow yhdistyksen jäsen.
 • Yhdistelmän tulee täyttää sellaiset ehdot, että pentue voidaan rekisteröidä SKL:n FI-koirarekisteriin.
 • Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD): jalostukseen käytetään viasta vapaita yksilöitä sekä vain perustelluista syistä D- lonkkaista yksilöä, jolloin toisen osapuolen virallisen lonkkalausunnon pitää olla A-B. (PEVISA). Yhdistelmiä, joissa molempien vanhempien lonkkalausunto on C, ei suositella.
 • Kyynärnivelen kasvuhäiriö (ED): Jalostukseen käytetään viasta vapaita yksilöitä sekä vain perustelluista syistä kyynärpäistä tuloksen 2 saanutta koiraa, jolloin toisen osapuolen virallisen kyynärlausunnon pitää olla 0. (PEVISA) Kyynärleikattua koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Patella leikattua koiraa ei pidä käyttää jalostukseen. Kahta ristisideleikattua koiraa ei saa yhdistää.
 • Perinnölliset silmäsairaudet: jalostukseen käytettävillä yksilöillä pitää olla virallinen silmätarkastuslausunto ennen astutusta. Silmälausunto on voimassa 1 vuoden, jos koira lausuntoa annettaessa on alle vuoden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.
 • Mikäli koiralla todetaan progressiivinen retinaaliatrofia (PRA), retinaalidysplasia (RD), vaikeaasteinen persistentpupillarymembranes PPM, missä lausunto on iiris-kornea tai iirislinssi tai 2-6 asteinen persistenthyperplastictunicavasculosa lentis (PHTLV), ei koiraa saa käyttää jalostukseen. Muissa silmäsairauksissa yhdistelmän molemmilla vanhemmilla ei saa olla samaa silmäsairauslausuntoa. Yhdistelmän molemmille vanhemmille ei saa olla tehty luomileikkausta.
 • Sukusiitosprosentti saa olla 5 sukupolven mukaan laskettuna korkeintaan 6,25.
 • Jos koira on saanut näyttelyyn osallistumiskiellon aggressiivisen käyttäytymisen takia, koiraa ei suositella jalostuskäyttöön.
 • Yhdistelmän kummankin vanhemman näyttelytulos on vähintään EH.
 • Uroksella saa olla korkeintaan 50 jälkeläistä.
 • Nartulle suositellaan korkeintaan 4 pentuetta.
 • Nartun pentueiden välin tulee olla vähintään 10 kuukautta.
 • Siitosnartun alaikärajana pidetään 18 kk:n ikää astutushetkellä ja yläikärajana 7 vuoden ikää.

BLUP-indeksi

 • Koska BLUP-indeksejä suositellaan päivitetyssä JTO:ssa käytettäväksi apuvälineenä jalostuksen ohjauksessa ja yhdistelmien suunnittelemisessa, tullaan yhdistelmäkohtaiset BLUP-indeksit julkaisemaan CCY:n pentuelistalle ilmoitettujen astutusten ja pentueiden kohdalla.
 • Suositus: BLUP-indeksien tulee olla vähintään 101. Molempien vanhempien kyynärindeksien yhteenlaskettu summa jaettuna kahdella sekä molempien vanhempien lonkkaindeksien yhteenlaskettu summa jaettuna kahdella.