Chow chow yhdistys

Chow Chow Yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: 25.11.2023 kello 13.00
Paikka: Teams
Ilmoittautumiset: Sähköpostitse osoitteeseen sihteeri.ccy@gmail.com lauantaihin 18.11.2023 mennessä.

Kokouskutsu ja asialista

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen sääntömääräisyyden ja laillisuuden toteaminen
3 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4 § Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
5 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6 § Hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden työ­ ja toimintasuunnitelman käsitteleminen ja hyväksyminen
7 § Hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden tulo­ ja menoarvioehdotuksen, käsitteleminen ja hyväksyminen sekä jäsenmaksujen suuruudesta, samoin kuin hallituksen jäsenten ja toimitsijoiden palkkioiden suuruudesta päättäminen
8 § Hallituksen puheenjohtajan valitseminen. Erovuorossa on Patricia Potrykus
9 § Kahden (2) hallituksen varsinaisen jäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Margit Kiviniemi (jättänyt eroanomuksensa aikaisemmin) ja Päivi Parmala.
10 § Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan valitseminen
11 § Alaosastojen lakkauttaminen
12 § Sääntömuutos koskien toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien määrää
13 § PEVISA uusinta seuraavalle 5 vuodelle 2024-2028. Hallitus esittää että jatketaan samoilla PEVISA ehdoilla kuin 2019-2023.
Esitys Chow Chow yhdistyksen PEVISA:ksi vuosille 2024-2028:

  • Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä virallinen lonkka-, kyynärnivelkuvaus- ja silmälausunto.
  • Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
  • Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
  • Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen terveen koiran kanssa. Kortikaalista kataraktaa tai posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 50 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
  • Ulkomaisia uroksia ja narttuja saa käyttää pysyvällä poikkeusluvalla ilman PEVISA-tutkimuksia. Pysyvällä poikkeusluvalla Uroksella voi olla 2 pentuetta ja nartulla 1 pentue vaikka se ei täyttäisikään ollenkaan tai osittain PEVISA ehtoja. Kahta PEVISA ehtoja täyttämätöntä koiraa ei saa yhdistää keskenään.

14 § Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen
15 § Kokouksen päättäminen

CCY Ry:n puolesta
Heidi Kaitainen, sihteeri
Lappeenrannassa 21.8.2023