Tapahtuman tiedot


Chow Chow Yhdistys Ry:n hallitus on kokouksessaan 15.11.2020 päättänyt peruuttaa vuoden 2020 pikkujoulut pahentuneen Korona-tilanteen vuoksi. Kokous siirretään etäkokoukseksi, joka pidetään 12.12.2020 klo 14.00.

ILMOITTAUTUMISET ETÄKOKOUKSEEN 5.12.2020 MENNESSÄ OSOITTEESEEN sihteeri.ccy(at)gmail.com. Luethan huolellisesti ilmoittautumisohjeet: Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, eli vain 1 henkilö / sähköpostiosoite. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osallistuja (etu- ja sukunimi), kumpaan kokoukseen (vai molempiin) osallistuu sekä sähköpostiosoite johon osallistumislinkki lähetetään. Mahdolliset valtakirjat tulee myös toimittaa samaan osoitteeseen 5.12.2020 mennessä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ja valtakirjoja ei valitettavasti voida huomioida.

Kaikille ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki viimeistään kokouspäivän aamuna ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksessa valitaan uusia jäseniä hallitukseen erovuoroisten (3 hlöä) tilalle. Hallitustyöskentelystä kiinnostuneita pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille:

Puheenjohtaja Tiina Immilä-Karlsson, chowchowyhdistys(at)gmail.com
Sihteeri Patricia Potrykus, sihteeri.ccy(at)gmail.com

TERVETULOA CHOW CHOW YHDISTYS RY:N YHDISTETTYYN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEEN.

Aika: 12.12.2020 KLO 14.00.
Paikka: Kokous järjestetään etäkokouksena,

Kokouksessa käsitellään sekä kevät- että syyskokoukselle kuuluvat asiat. Palkitaan vuoden 2019 tulosten perusteella Vuoden Chow chowt sekä jaetaan ansiomerkit.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaaminen
• kokouksen sääntömääräisyyden ja laillisuuden toteaminen
• kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
• kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
• kokouksen esityslistan hyväksyminen
• hallituksen esittämän kuluneen vuoden toimintakertomuksen käsitteleminen
• toiminnantarkastajien/tilintarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antaman lausunnon ja
hallituksen sen johdosta mahdollisesti antaman selityksen käsitteleminen
• tilinpäätöksen vahvistaminen
• tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille päättäminen
• päättäminen niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta
• hallituksen myöntämien ansiomerkkien jakaminen
• kiertopalkintojen jakaminen
• muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
• kokouksen avaaminen
• kokouksen sääntömääräisyyden ja laillisuuden toteaminen
• kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
• kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
• kokouksen esityslistan hyväksyminen
• hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden työ ja toimintasuunnitelman käsitteleminen ja
hyväksyminen
• hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden tulo ja menoarvioehdotuksen, käsitteleminen ja
hyväksyminen sekä jäsenmaksujen suuruudesta, samoin kuin hallituksen jäsenten ja
toimitsijoiden palkkioiden suuruudesta päättäminen
• hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valitseminen erovuorossa olevan tilalle
• kahden (2) hallituksen varsinaisen jäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle
• kahden (2) toiminnantarkastajan/tilintarkastajan ja kahden (2)
varatoiminnantarkastajan/varatilintarkastajan valitseminen
• muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen.
Asia, jota jäsen on ehdottanut voidaan ottaa käsiteltäväksi kevätkokouksessa, jos sitä on kirjallisesti
esitetty hallitukselle viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä.

TERVETULOA

Lisätietoja: Chow Chow yhdistys Ry:n sihteeri Patricia Potrykus, s.posti: sihteeri.ccy(at)gmail.com