blank

  

 blank

VUODEN CHOW CHOW-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Voimassa 01.01.2019 alkaen

Vuoden chow chow-kilpailun sääntöihin on tullut muutoksia 01.01.2019 alkaen, muutokset on merkitty punaisella.

 

Vuoden chow chow-kilpailuihin (Vuoden Chow Chow, Chow Chow Pentu, Nuori Chow Chow, Veteraani Chow Chow, Chow Chow Kasvattaja, Jalostus Chow Chow sekä Chow chow Junior Handler) osallistuvat Chow Chow yhdistys ry:n jäsenten ja perhejäsenten omistuksessa olevat Suomessa rekisteröidyt chow chow’t. Vuoden Chow Chow Kasvattaja-kilpailuun osallistuvien kasvattajien tulee olla Chow chow yhdistys ry:n jäseniä ja kasvattien on oltava Suomessa rekisteröityjä.

 

Kilpailut ovat:

 

Vuoden Chow Chow

 

Chow Chow pentu

 

Nuori Chow Chow

 

Veteraani Chow Chow

 

Chow Chow kasvattaja

 

Jalostus Chow Chow

 

Chow Chow Junior Handler

 

 

Pistelaskun suorittaa Chow Chow Yhdistys ry:n hallituksen valitsema(t) henkilö(t). Pistelaskun nopeuttamiseksi pisteet lasketaan näyttelyihin osallistuneilta saatujen ja Chow chow yhdistys ry:n nettisivuilla julkaistujen näyttelytulosten perusteella. Tulokset tarkastetaan Suomen Kennelliiton KoiraNetistä ja tarvittaessa Kennelliitosta saaduista arvostelulipukkeista.
 
Näyttelytuloksia voi ilmoittaa Chow chow yhdistys ry:n webmasterille heti näyttelyn jälkeen – yhteystiedot ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla ja Sinikieli-lehdessä. Tuloksia ilmoitettaessa tulee ilmoittaa näyttelyn paikka, aika, tuomari ja osallistuneet chowit tuloksineen (myös kilpailuluokat) sekä ilmoittajan nimi yhteystietoineen.
 
Chow Chow -kilpailujen lopputulokset julkaistaan tammi-helmikuussa yhdistyksen nettisivuilla sekä sääntömääräisen kevätkokouksen jälkeen seuraavaksi ilmestyvässä Sinikieli –lehdessä.

Kilpailujen palkinnot (kiertopalkinnot, albumit ja kunniakirjat) jaetaan voittajille Chow Chow Yhdistys ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Junior Handler -palkinto jää voittajalle. Voittaneiden chowien omistajat ovat oikeutettuja pitämään kiertopalkintoja hallussaan seuraavan vuoden kevätkokoukseen saakka. Kiertopalkinnot ja albumit tulee palauttaa ennen seuraavan vuoden sääntömääräistä kevätkokousta Chow Chow Yhdistys ry:n hallitukselle. Kiertopalkinnon haltija lisää valokuva-albumiin koiransa valokuvan + tiedot (nimi, syntymäaika, sukupuoli, isä, emä, kasvattaja, omistaja). Kiertopalkinnot kiertävät vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeen em. vuonna kiertopalkinnon voittanut saa sen omakseen. Vuodesta 2014 alkaen Chow chow yhdistys ry lahjoittaa uudet YHDISTYKSEN OMAT palkinnot 10 vuoden välein, jolloin katkovuonna kiertopalkinnon voittanut saa sen omakseen. Kuva-albumi palaa täytyttyään yhdistykselle, jolloin yhdistys hankkii uudet albumit kiertopalkintoihin.
 
Vuoden Chow Chow-kilpailun pisteet määräytyvät kuhunkin näyttelyyn osallistuneiden (ei ilmoittautuneiden) chowien määrän mukaan. Pentuluokan choweja ei lasketa osallistuneisiin, sillä pentuluokat ovat epävirallisia.
 
Pisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta näyttelytulosta. Tuloksien/pisteiden tulee olla eri tuomareilta.
 
Kilpailuissa eniten pisteitä saaneet uros ja narttu sekä kasvattaja-kilpailussa eniten pisteitä saanut kasvattaja palkitaan.
 
Mikäli voittajaehdokkaita on useampi (tasapisteet), sijoittuu paremmin se chowi, jolla on vähemmän pisteisiin laskettuja näyttelyjä. Jos laskettuja näyttelyjä on saman verran ja pisteet menevät tasan saa palkinnon haltuunsa parhaimmin sijoittunut, paremmuuden ratkaisevat useammat sijoitukset seuraavassa järjestyksessä ROP, ROP/erikoisnäyttely, VSP ja VSP/erikoisnäyttely. Jos näin ei pystytä paremmuutta ratkaisemaan, arvotaan palkinnon saaja tasatuloksessa olevien chowien kesken. Muita listan tasapisteissä olevia choweja ei järjestetä paremmuusjärjestykseen sijoituksen sisällä.

 

PISTETAULUKKO

SIJOITUS

1-5 osallistujaa

6-15 osallistujaa

16-25 osallistujaa

26 osallistujaa tai enemmän

ROP

5 p

6 p

7 p

8 p

 VSP

4 p

5 p

6 p

7 p

PU/PN 2

3 p

4 p

5 p

6 p

PU/PN 3

2 p

3 p

4 p

5 p

PU/PN 4

1 p

2 p

3 p

4 p

Lisäpisteet:
Erikoisnäyttely +4 p.
Kansainvälinen näyttely +2 p.
NORD näyttely +1 p.

 

VUODEN CHOW CHOW

Vuoden Chow Chow-kilpailussa eniten pisteitä saaneet uros ja narttu palkitaan kiertopalkinnoilla ja kunniakirjoilla. Kilpailun voittajat ovat Vuoden Chow Chow ja Vuoden VSP Chow Chow.

Pisteet lasketaan PARAS UROS- ja PARAS NARTTU -luokissa sijoittuneille kaikille choweille yllä olevan pistetaulukon ja lisäpisteiden mukaisesti.

 

VUODEN NUORI CHOW CHOW

Vuoden Nuori Chow Chow-kilpailussa eniten pisteitä saaneet uros ja narttu palkitaan kiertopalkinnoilla ja kunniakirjoilla. Kilpailun voittajat ovat Vuoden Nuori Chow Chow ja Vuoden VSP Nuori Chow Chow.

Pisteet lasketaan PARAS UROS- ja PARAS NARTTU -luokissa sijoittuneille JUNIORI- ja/tai NUORTENLUOKISSA kilpaileville choweille yllä olevan pistetaulukon ja lisäpisteiden mukaisesti.

 

VUODEN CHOW CHOW VETERAANI

Vuoden Veteraani Chow Chow-kilpailussa eniten pisteitä saaneet uros ja narttu palkitaan kiertopalkinnoilla ja kunniakirjoilla. Kilpailun voittajat ovat Vuoden Veteraani Chow Chow ja Vuoden VSP Veteraani Chow Chow.

Pisteet lasketaan PARAS UROS- ja PARAS NARTTU-luokissa sijoittuneille VETERAANILUOKISSA kilpaileville choweille yllä olevan pistetaulukon ja lisäpisteiden sekä alla olevien lisäpisteiden mukaisesti.

Lisäksi veteraanit saavat pisteitä, vaikka eivät sijoittuisikaan PU/PN-luokissa
 

ROP-veteraani

+ 6 p

VSP-veteraani

+ 4 p

 

VUODEN CHOW CHOW PENTU

Vuoden Chow Chow Pentu-kilpailussa eniten pisteitä saaneet uros ja narttu palkitaan kiertopalkinnoilla ja kunniakirjoilla. Kilpailun voittajat ovat Vuoden Chow Chow Pentu ja Vuoden VSP Chow Chow Pentu.

Pisteet lasketaan PARAS UROSPENTU- ja PARAS NARTTUPENTU-luokissa virallisissa näyttelyissä ja CCY ry:n erikoisnäyttelyssä sijoittuneille choweille seuraavasti:

 

PEK 1 KP

4

PEK 2 KP

3

PEK 3 KP

2

PEK 4 KP

1

ROP-pentu

+ 2 p

VSP-pentu

+ 1 p

Lisäpisteet:
Erikoisnäyttely + 4 p
Kansainvälinen näyttely + 2 p
NORD näyttely +1 p.

 

VUODEN CHOW CHOW KASVATTAJA

Vuoden Chow Chow Kasvattaja -kilpailussa eniten pisteitä saanut kasvattaja palkitaan kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla. Kilpailun voittaja on Vuoden Chow Chow Kasvattaja.

Kasvattajan neljän (4) parhaiten saman vuoden Vuoden Chow Chow -kilpailussa sijoittuneen kasvatin pisteet lasketaan yhteen. Eniten pisteitä saanut kasvattaja on voittaja.

Edellä mainittujen neljän kasvatin pisteiden lisäksi saa kasvattaja lisäpisteitä näyttelyissä esitetyistä KP:n saaneista kasvattajaluokista:

 

Erikoisnäyttely

10 p

Kansainvälinen näyttely

8 p

NORD näyttely 

7 p

Kaikkien rotujen näyttely

6 p

Ryhmänäyttely

4 p

Jos näyttelyssä on useampi chow chow kasvattajaluokka, saa paras kasvattaja + 4 p.

Lisäpisteitä laskettaessa huomioidaan viisi (5) parasta kasvattajaluokkatulosta. Tuloksien/pisteiden tulee olla eri tuomareilta.

Pisteiden mennessä tasan voittaa kasvattaja, jonka neljä kasvattia on sijoittunut paremmin Vuoden Chow Chow -kilpailussa. Jos näin ei pystytä paremmuutta ratkaisemaan, arvotaan palkinnon saaja tasatuloksessa olevien kasvattajien kesken.

Kilpailussa huomioidaan kasvattajat, joilla on vähintään neljä (4) kasvattia sijoittuneena Vuoden Chow Chow -kilpailussa.

 

VUODEN JALOSTUS CHOW CHOW

Vuoden Jalostus Chow Chow -kilpailussa eniten pisteitä saaneet uros ja narttu palkitaan kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla. Kilpailun voittajat ovat Vuoden Jalostus Chow Chow uros ja Vuoden Jalostus Chow Chow narttu.

Suomalaisen omistaman uroksen/nartun neljän (4) parhaiten saman vuoden Vuoden Chow Chow-kilpailussa sijoittuneen jälkeläisen pisteet lasketaan yhteen. Parhaiten pisteitä saanut jalostusuros/-narttu on voittaja.

Pisteiden mennessä tasan voittaa jalostusuros/-narttu, jonka neljä jälkeläistä on sijoittunut paremmin Vuoden Chow Chow -kilpailussa. Jos näin ei pystytä paremmuutta ratkaisemaan, arvotaan palkinnon saaja tasatuloksessa olevien jalostusuroksien/-narttujen kesken.

Kilpailuun huomioidaan urokset / nartut, joilla on vähintään neljä (4) sijoittunutta jälkeläistä Vuoden Chow Chow kilpailussa.

Edellä mainittujen neljän jälkeläisen pisteiden lisäksi saa uros/narttu lisäpisteitä näyttelyssä esitetystä KP:n saaneesta jälkeläisluokasta:
 

Erikoisnäyttely 

10 p 

 

Jos näyttelyssä on useampi chow chow jälkeläisluokka, saa paras uros/narttu +4 p.


 

VUODEN CHOW CHOW JUNIOR HANDLER

Vuoden Chow Chow Junior Handler-kilpailu on nuorille (10 – 17 v.) tarkoitettu kilpailu, jossa chowin esittäminen näyttelyssä on pääasia. Nuori voi osallistua kilpailuun minkä tahansa rekisteröidyn chowin kanssa, jos nuori itse ja/tai joku muu perheenjäsen on Chow chow yhdistys ry:n jäsen. Vuoden Chow Chow Junior Handler-kilpailussa palkitaan eniten pisteitä kerännyt nuori = Vuoden Chow Chow Junior Handler.

 

Pisteet lasketaan:

Chowin esittäminen näyttelyssä

+ 5 p

Näyttelyssä pidettävään JH-kilpailuun osallistuminen

+ 5 p

ja siinä viiden parhaan joukkoon sijoittuminen

1.  + 5 p

 

2.  + 4 p

 

3.  + 3 p

 

4.  + 2 p

 

5.  + 1 p

 

 

 

Tullakseen huomioiduksi kilpailussa, tulee kilpailuun osallistujien itse ilmoittaa näyttelyt ja kilpailut, joihin ovat osallistuneet ja sijoitukset Chow chow yhdistys ry:n hallitukselle viimeistään kilpailuvuoden loppuun mennessä.

Jos voitosta kilpailee tasatuloksella useampi junior handler, voittaa kilpailijoista se, joka on sijoittunut paremmin erikoisnäyttelyn junior handler kilpailussa. Jos näin paremmuutta ei pystytä ratkaisemaan, arvotaan palkinnon saaja tasatuloksessa olevien junior handlereiden kesken.

 

Esimerkki miten Junior Handler-tulokset tulisi ilmoittaa:

Osallistujan nimi ja yhteystiedot:

Näyttely

chowin nimi

esittämäni chowin tulos

osallistuin junior handler kilpailuun

sijoitus junior handler kilpailussa

Pori 1.4.2009

Neito Ainoa

Hyvä

X

ei sijoitusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy