blank

  

 blank

TIEDOTTEITA 2010

 

22.12.2010

Evira tiedottaa: Koirien ekinokokkilääkitys on annettava ennen Suomeen tuloa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 17.12.2010 - Suomeen tuleville koirille on annettava enintään 30 päivää ennen niiden saapumista Suomeen annos asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä myyräekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Lääkityksestä on oltava eläinlääkärin antama todistus. Lääkityksen antanut eläinlääkäri merkitsee annetun hoidon lemmikkieläinpassiin, jonka on seurattava kaikkia maahan saapuvia koiria.

Lääkityksen tarkoituksena on estää ekinokokkiloisen tulo Suomeen. Suomessa ei ole koskaan todettu myyräekinokokkoosia.

Koirien ekinokokkilääkitysvaatimusta on tarkennettu 1.12.2010 lähtien. Ekinokokkilääkitys (pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää lääkettä) on siis annettava ennen maahantuloa, sillä vaatimusta oli sovellettu virheellisesti ja lääkitys oli usein annettu koirille jo Suomessa ennen ulkomaille matkustamista.

Ekinokokkilääkitys ei toimi ennaltaehkäisevästi vaan se tuhoaa vain ne loiset, jotka koira on voinut saada oleskeltuaan maassa, jossa ekinokokkiloista esiintyy. Suomessa ennen matkaa annettu loislääkitys ei estä ekinokokkiloisen maahantuloa.

Käytännössä lääkityksen voi antaa joko siinä maassa, josta lähtee koiran kanssa Suomeen, esimerkiksi Latviassa, vaikka matkustaakin Viron kautta Suomeen. Jos matkustajalle on käytännöllisempää, voi lääkityksen antaa koiralle myös vasta Virossa. Tärkeätä on, että lääkitys on annettu ulkomailla ennen Suomeen tuloa niin, että loiset tuhoutuvat eivätkä pääse leviämään Suomessa.

Evira suosittelee, että eläimet lääkitään uudelleen 30 päivän kuluttua edellisestä lääkityksestä. Koirilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on viety pois Suomesta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Virva Valle, puh. 040 489 3359, ehyt(at)evira.fi
www.evira.fi
Lue alkuperäinen tiedote Eviran nettisivuilta

 

 

3.10.2010

Hannes Lohen geenitukimusryhmälle on 28.10.2010 mennessä tullut yhteensä 68 chow chown verinäyte. Tavoitteena on 200 chowin näyte, joten lisää näytteitä kaivataan.

Chow Chow yhdistys ry:llä on vielä tälle vuotta varattuna rahaa geenitutkimukseen.  Käytännössä tämä toimii niin,  että varaat chowillesi ajan näytteenottoon, maksat itse näytteenoton ja sitten lähetät kopion laskusta rahastonhoitajalle eli Paula Niemeläiselle.
Yhteystiedot:
Paula Niemeläinen
Tuulentie 5-7 E 41
80160 JOENSUU
tai s.postilla paula.niemelainen(a)gmail.com

HUOM! YHDISTYS MAKSAA NÄYTTEENOTON VAIN SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ KOIRAN  OMISTAJA LUOVUTTAA TUTKIMUSTULOKSET YHDISTYKSEN JALOSTUSTOIMIKUNNAN KÄYTTÖÖN.

 

 

18.9.2010

Uusi kasvattajasitoumus allekirjoitettava ennen vuoden 2010 loppua Espoo, 31.8.2010  Kennelliiton valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.5.2010 uuden kasvattajasitoumuksen. Nykyinen kasvattajasitoumus on voimassa vuoden loppuun ja uusi sitoumus tulee voimaan 1.1.2011. Kaikkien kasvattajien on siis allekirjoitettava uusi sitoumus vuoden 2010 loppuun mennessä. Uuden kasvattajasitoumuksen voi allekirjoittaa Omakoira-jäsenpalvelun kautta 1.9. lähtien.

 

 

18.9.2010

Vuoden 2011 alussa voimaan tulevat koirarekisteriohjeen muutokset

Espoo, 7.9.2010 - Hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.8. päivitetyn koirarekisteriohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2011. Päivitetty koirarekisteriohje on luettavissa Kennelliiton internetsivuilla osoitteessa
www.kennelliitto.fi > Lomakkeet ja säännöt > Jalostus ja kasvatus.

Ohjeen keskeisiä muutoksia ovat:

Kohta 2.1:
Pennut tulee rekisteröidä puolen vuoden kuluessa niiden syntymästä.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asianmukaisesti täytetty pentueilmoitus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa ennen kuin pennut ovat täyttäneet 6 kk. Myös kuolleena syntyneet ja ennen rekisteröintiä kuolleet pennut ilmoitetaan. Kuolleita pentuja ei rekisteröidä, vaan tarkoitus on vain kerätä tilastotietoa.

Kohta 3.1:
Vapaaehtoisetkin polveutumisen varmistukset pitää tehdä koirarekisteriohjeen kohdan 3.2 mukaisesti, jotta Kennelliitto huomioi tuloksen. Polveutuminen pitää varmistaa, jos on pienikin epävarmuus pennun tai pentueen vanhemmista. Koirarekisteriohjeen kohdan 3.2 ehdot ovat samat kuin aiemminkin. Ehtoihin kuuluu muun muassa, että näytteet ottaa eläinlääkäri tai Kennelliiton hyväksymä henkilö (kennelneuvoja tai aluekouluttaja tai Kennelliiton hyväksymän laboratorion edustaja), koirien tunnistusmerkintä tarkistetaan ja käytetään Kennelliiton lähetettä. Näytteet pitää myös tutkia Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa.

Kohta 5:
Poikkeuslupa pitää olla myönnetty ennen astutusta tai pentue voidaan merkitä ainoastaan EJ-rekisteriin. Kasvattajalle rekisteröidään vain yksi pentue EJ-rekisteriin tällä perusteella.

Kennelliitto ei enää käsittele jälkikäteen tulleita poikkeuslupa-anomuksia. Poikkeuslupaa pitää ryhtyä anomaan hyvissä ajoin ennen astutusta ja kasvattajan allekirjoittaman anomuksen lisäksi tarvitaan rotujärjestön allekirjoitettu lausunto. Rotujärjestö ottaa anomukseen kantaa sen perusteella, täyttävätkö koirat/yhdistelmä rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen geneettinen riski.

Kohta 7:
Jos koiran polveutuminen on epäselvä, eikä sitä saada varmistettua, voi Kennelliitto rekisteristä poistamisen asemesta perustellussa tapauksessa myös siirtää koirat EJ-rekisteriin (ei jalostukseen) niin, että niiltä poistetaan se osa sukutaulua, joka on väärä tai jonka oikeellisuutta epäillään. Tällaisessa tapauksessa EJ-rekisteriin siirretään myös koiran mahdolliset jälkeläiset. Koirat voivat edelleen olla mukana virallisessa harrastustoiminnassa ja niistä kerätään tietoa, mutta jalostuskäyttö on kielletty. Koska polveutuminen on epäselvä, ei koiria myöskään voi siirtää pois EJ-rekisteristä.

Kohta 10.2:
Muutaman rodun rotukohtaiset erityisehdot mahdollistavat rotuunotot. Asiaa on nyt tarkennettu niin, että rotuunotto ei ole tarkoitettu Kennelliitossa rekisteröityjen koirien jälkeläisille.

Kohta 11.2:
Tässä kohdassa kerrataan, missä tapauksissa koira rekisteröidään EJ-rekisteriin. Kohtaan on nyt tarkennettu, että ei jalostukseen -rekisteröity tuontikoira merkitään EJ-rekisteriin.

Kohta 11.3:
Kohdassa kerrotaan, miten siirrot rekisterien välillä tapahtuvat. Kohtaan tehdyillä muutoksilla on tarkoitus saada sujuvampi käytäntö sille, miten vanhemmalta astutushetkellä puuttuvan PEVISA-tutkimustuloksen vuoksi EJ-rekisteriin merkittyjen pentujen kohdalla toimitaan.

Pennun omistaja odottaa, että koira aikuistuu ja varmistuu siitä, että se täyttää rotunsa PEVISA-vaatimukset ja hankkii rotujärjestön lausunnon siitä, täyttääkö koira rodun JTO:n terveyssuositukset. Sen jälkeen hän voi anoa Kennelliitolta koiransa siirtoa pois EJ-rekisteristä. Kennelliitto voi tapauksesta riippuen edellyttää jotain muutakin selvitystä ennen kuin asia käsitellään.

Jos pentue on merkitty EJ-rekisteriin sen vuoksi, että sen vanhemmalla ei astutushetkellä ollut rodun PEVISA-ehtojen mukaista tutkimustulosta, tarkistaa Kennelliitto pentueeseen kuuluvan koiran EJ-rekisteristä siirtoa koskevan anomuksen yhteydessä, onko vanhemman puuttuva tutkimus tehty astutuksen jälkeen ja täyttääkö tulos rodun PEVISA-vaatimukset. Vanhemmat kannattaa siis aina tutkia, vaikka jälkikäteenkin, jotta jalostusyksilön vaatimukset ja suositukset aikanaan täyttävien pentujen omistajilla olisi parempi mahdollisuus saada koiransa siirrettyä EJ-rekisteristä pois.

Jos koira on merkitty EJ-rekisteriin jonkin perinnöllisen sairauden tai vian tai epäselvän polveutumisen vuoksi, ei koiraa voi siirtää pois tästä rekisteristä.


Nartun pennuttamiseen liittyvät keskeiset ohjeet:

Nartulle rekisteröidään korkeintaan 5 pentuetta (edellyttäen että rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettama jälkeläisraja ei ylity jo ennen tätä pentuemäärää). Näistä viidestä pentueesta yksi saa syntyä niin, että väli edelliseen pentueeseen on alle 10 kk. Tähän ei tarvita poikkeuslupaa, mutta nartun seuraavaan synnytykseen pitää jättää vähintään vuoden väli. Kaikkien muiden pentueiden välin on aina oltava vähintään 10 kk.

Yli 8-vuotias narttu:
Jos astuttaa 8 vuotta täyttäneen nartun, pitää pentueilmoitukseen liittää ennen nartun astuttamista annettu eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus ei astutushetkellä saa olla 6 kk vanhempi. Jos tällaista todistusta ei ole, voidaan pentue merkitä vain EJ-rekisteriin. Yli 8-vuotiasta narttua ei saa astuttaa niin, että synnytysten väliin jää alle 10 kk.

Pentueen vanhempien pitää astutushetkellä täyttää rotukohtaisen PEVISA-ohjelman ehdot tai pentueen rekisteröintiin pitää ennen astutusta saada Kennelliiton myöntämä poikkeuslupa.

Rotukohtaiset erityisehdot pdf (sisältää PEVISA-ehdot)

Epävarmoissa tilanteissa tulisi etukäteen tarkistaa Kennelliitosta täyttääkö pentue rekisteröinnin ehdot. Kennelliittoon voi myös toimittaa kopion ulkomaisen koiran rekisteritodistuksesta tai terveystutkimuslausunnosta ja tarkistaa hyväksytäänkö se.

Koirarekisteriohje 2011 (pdf), voimassa 1.1.2011 lähtien

 

 

22.02.2010

Kennelliitto tiedottaa:


KOIRAREKISTERIOHJEESEEN LISÄYS

27.8.2009 hyväksytyn ja 1.1.2010 voimaan tulleen lisäyksen Koirarekisteriohjeeseen,  jonka mukaan kahdeksan (8) vuotta täyttäneen nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärintodistuksen, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen,   eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle. Todistus on annettava ennen nartun astutusta ja se on voimassa 6 kk.  Eläinlääkärintodistus on liitettävä pentueilmoitukseen.

 

 

22.02.2010

Kennelliiton rokotusmääräykset muuttuvat vastaamaan EVIRA:n uusia suosituksia

Espoo, 15.2.2010 - Koirien rokotusmääräyksiä on yhtenäistetty siten, että rokotukset ovat voimassa valmisteyhteenvedon mukaisesti. Lisäksi rokotustodistuksesta tulee näkyä koiran viralliset tunnistetiedot. Uudet määräykset hyväksyttiin Kennelliiton hallituksessa 4.2.2010 ja ne tulevat voimaan 1.7.2010.

Keskeisenä muutoksena määräyksissä on koiran virallisten tunnistetietojen merkitseminen rokotustodistukseen. Vastaisuudessa koiran omistajan ja eläinlääkärin tulee huomioida, että pelkästään koiran kutsumanimelllä annettuja todistuksia ei 1.7.2010 alkaen enää hyväksytä virallisissa näyttelyissä, kokeissa tai muissa tapahtumissa, joihin rokotustodistus vaaditaan.

Lisäksi eläinlääkärin tulee kirjoittaa rokotustodistukseen koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Raivotautirokotuksen kohdalla on tarkennettu, milloin rokotus on voimassa vain vuoden.

Rokotusmääräykset

Hyväksytty hallituksessa 4.2.2010 ja ne tulevat voimaan 1.7.2010.

Koiranäyttelyissä, - kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa järjestetyissä koirien joukkotilaisuuksissa (myöhemmin tapahtuma) noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä alla olevia rokotusmääräyksiä. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus: 
Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 14 vrk (kahden viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos rokotustodistus on annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu uusintana annetun tehosterokotuksen viimeistä voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 3 vuotta.

Raivotautirokotus (rabies): 
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 14 vrk (kahden viikon varoaika).

Luolametsästykseen ja -harjoituksiin, luolakoirien taipumuskokeeseen (LUT), luolakoirien metsästyskokeeseen (LUME) tai luonnonluolan tarkistukseen (LUO) osallistuvalla koiralla pitää olla voimassa oleva raivotautirokotus, joka ei ole vuotta vanhempi.

Muiden tapahtumien osalta raivotautirokotus on voimassa seuraavasti: Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos rokotustodistus on annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu tehosterokotuksen viimeistä voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 2 vuotta.

Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa (kahden viikon varoaika).


Lisäohjeita rokotuksista koiran omistajille ja eläinlääkäreille: 
(eläinlääkäri voi tapauskohtaisesti suositella myös toisenlaista rokotusohjelmaa)


Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.

Eläinlääkärin on merkittävä koiralle annettuun rokotustodistukseen ko. rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Penikkatautirokotus (yleisimmin ns. nelosrokote; penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, parvo, kennelyskä) annetaan ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäisen raivotautirokotus (rabies) annetaan aikaisintaan 4 kk ikäiselle pennulle. Rokotuksia ei suositella annettavaksi samanaikaisesti. Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Myös kennelyskää vastaan annettu rokotus kannattaa uusia tilanteen mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin tai näyttelyyn osallistumista.

Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi EVIRAn (Elintarviketurvallisuusvirasto) kulloinkin voimassa olevia ohjeita.

HUOM! Kennelliiton rokotusmääräykset voivat poiketa maahantuonnin rokotusvaatimuksista. Kulloinkin voimassa olevat vaatimukset voi tarkistaa esim. EVIRAn kotisivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/tuonti_ja_vienti/

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä: 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Lisätietoja:

Suomen Kennelliitto ry.
Päivi Rantasalo, jalostusneuvoja
Sähköposti: paivi.rantasalo(at)kennelliitto.fi

Miia Puoskari , viestintäpäällikkö
Puhelin: (09) 8873 0292
Sähköposti: viestinta(at)kennelliitto.fi

 

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy